Kostnadsfri rådgivning

 

   
 

Konsten att spänna av

Praktiska råd och tips.

 

Att ge efter!

 

Avspänning är att ge efter! Att sluta vara aktiv, att inte göra...,att sluta kämpa och försöka!
Så fort man "försöker" att spänna av riskerar man att bli mer spänd i stället för mindre.

Ändå finns det något som kan kallas aktiv avspänning.......

Genom att fokusera sitt sinne, sin uppmärksamhet på kroppen eller delar av kroppen och tänka att man skall ge efter, att man skall bli mer avspänd, så blir man faktiskt oftast mer avspänd.
Det gäller dock att inte ta i, att inte försöka för mycket.
Det viktigaste i denna aktivitet är faktiskt just själva fokuseringen av uppmärksamheten, att vi bryr oss om kroppen och låter oss uppleva den. När man riktar sin uppmärksamhet mot en kroppsdel så finns en naturlig inneboende tendens att uppnå eller hitta till mest bekväma upplevelse i den delen av kroppen och detta leder i stort sett alltid till mindre spänning. Undantag finns dock. Om man har för lite spänning så kan man faktiskt bli mer spänd. Detta beror på att sund avspänning inte innebär total avspänning utan i stället att man hittar bästa och för situationen mest lämpliga spänningsnivå.
Eftersom vi oftast har för mycket spänning och inte för lite så upplever vi emellertid nästan alltid ett behov att spänna av för att hitta "rätt" spänningsnivå och må bättre.

 

Aktiv avspänning bör ske i form av tidsavgränsade övningar

 

Aktiv avspänning bör främst bedrivas i form av tidsavgränsade övningar då man ägnar sig enbart åt just detta.
Man bör inta en för kroppen vilsam position. Det är oftast bra att ligga ner eller att sätta sig bekvämt i en fåtölj eller soffa. Med hjälp av att fokusera sin uppmärksamhet och rikta den mot kroppen kan man sedan aktivt hjälpa den att "ge efter" och slappna av.
Man kan ha god hjälp av en CD eller ett band med instruktioner. Det finns en mängd sådana på marknaden. Man kan också lära in någon av dessa instruktioner och göra det hela "från minnet".

Ett bra sätt som alla lätt kan ta till sig är att gå igenom kroppen bit för bit och rikta uppmärksamheten mot olika delar samt tänka att man skall ge efter och bli mer avspänd i den delen. Börja gärna med fötterna och arbeta dig uppåt. Försök att ta med de flesta områden/delar. Lägg också gärna märke till om du är mer spänd någonstans. Det kan då vara bra att stanna där en stund extra. Sluta uppe vid hjässan eller eventuellt med armar och händer.
Om det är svårt att slappna av eller att uppleva någon del av kroppen kan det vara till hjälp att aktivt börja med att spänna varje del av kroppen så mycket det går samt sedan släppa taget och känna hur den delen känns när den slappnar av samt sända ut "ge efter signaler" mentalt för att hjälpa till.

Längst ner på denna sida hittar du en kort mycket enkel avspänningsövning som är lätt att använda. Den ger förhoppningsvis en viss förståelse för det behov av trygghet och tillit som är det mest väsentliga i samband med förmågan att slappna av.

 

Aktiv avspänning innebär oftast sk "underspänning"

 

Under en aktiv avspänningsövning kan vi ofta genom att fokusera på att ge efter så mycket som möjligt få sk "underspänning," dvs vi blir egentligen alltför avspända.
Som en ren övning under "icke aktivitet" och under enkortare tidsrymd är detta emellertid nästan alltid en fördel eftersom vi då har ett bättre läge att utgå från när vi skall återgå till aktivitet. Underspänning är vilsamt för musklerna. Blodflödet förbättras och därmed näringsutbytet och syrsättningen av cellerna i och omkring muskeln. Under en avspänningsövning när vi är kroppsligt helt passiva är det därför alldeles ok och oftast även positivt med underspänning. Vi får en god vila och lär oss att känna igen avspänning just genom att den blir extra tydlig.
Under aktivitet kan emellertid underspänning vara ofunktionellt, onyttigt eller till och med skadligt. Sund avspänning innebär i förhållande till situationen mest lämpliga spänningsnivå!
Det går visserligen att träna avspänning även under aktivitet, men då måste man veta om att för låg spänningsnivå kan vara negativt och anpassa sin avspänningsövning till detta.
Jag rekomenderar inte att arbeta aktivt med avspänning under fysisk aktivitet utom under mycket korta pass oftast några sekunder till högst någon minut. Tvärtom är det under livets vanliga aktiviteter nästan alltid bäst att låta kroppen sköta sig själv och lita på att den klarar sig på egen hand.
Ökad tillit till livet och till de omedvetna krafter som bär oss och som fungerar utan vår inblandning är den kanske allra bästa vägen att långsiktigt minska spänningar både kroppsligen och emotionellt. En sådan tillit är därför en del av själva grunden i en sund livsinställning.

 

Andningen

 

Andningen kan ha en viktig funktion i aktivt avspänningsarbete. Genom att fokusera på/lägga märke till andningen så brukar man ofta kunna få en förbättrad spänningsnivå i hela kroppen. Framförallt gäller detta i förhållande till utandningen.
Det senare har att göra med att kroppen inte använder muskelkraft för att andas ut vilket däremot är fallet vid inandning.
Man kan ha mycket god hjälp av att med uppmärksamheten följa andningen och man kan förbättra avspänningsnivån väsentligt genom att aktivt tänka att man skall ge efter eller slappna av på eller i samband med utandningen. Att "ge efter" på varje utandning följer kroppens egen aktivitet och ger hela kroppen hjälp att slappna av.
Att fokusera på andningen hör dock främst hemma vid passiva övningar när man ligger eller sitter ner. Om man gör detta när man är aktiv är det därför i ännu högre grad än vid annan avspänning under aktivitet viktigt att inte hålla på länge. Några tiotal sekunder brukar då räcka bra.
Normalt så bör man dock helst låta andningen vara i fred i livets dagliga aktiviteter. Åter är det tilliten till att andningen såväl som kroppen klarar sig utan inblandning som är grunden i ett sunt förhållningssätt.

Om man har haft för låg spänning i ett kroppsområde under många år, vilket kan bli följden av t ex svåra traumatiska upplevelser kan det hända att man under en avspänningsövning blir mycket mer spänd än man var tidigare. Man kan till och med få ont och uppleva obehag. Man brukar dock ofta känna att obehaget i grunden har en positiv innebörd eftersom man samtidigt vanligen känner sig mer levande än förut. Sådana fenomen beror faktiskt också på att muskler som varit inaktiva mycket länge plötsligt vaknar till liv igen och eventuell smärta och obehag brukar snart försvinna och övergå i mer positiva upplevelser.
Ibland är sådana upplevelser förknippade med att starka känslor och/eller förträngda minnen kommer upp till ytan.
Starka känslor och minnen kan för övrigt också komma till ytan under en avspänningsövning utan att detta är förknippat med kroppslig smärta och obehag, t ex när befintliga långvariga starka spänningar plötsligt löses upp. Att bejaka sig själv och uppdykande känslor och minnen i sådana stunder är både viktigt och värdefullt och leder ofta till positiva förändringar i ens liv.

 

Moder jord

Lär dig att lita till moder jord

Att spänna av är att lita på, att ha tillit till!

Tänk att du är en produkt av jorden, att du bor på jorden, tillhör jorden. Du har inte hela ansvaret.
Du kan med förtröstan lämna en stor del av ansvaret till moder jord!

Ligg eller sitt ner!

Känn kontakten med underlaget. Känn din tyngd, hur du vilar mot..., trycker mot underlaget.
Du bärs faktiskt upp av underlaget.

Låt dig bäras!

Känn att du egentligen inte behöver göra någonting alls, att du bara kan ge efter helt och hållet, slappna av, smälta ner och låta moder jord ta över.

Att låta moder jord bära dig är underbart, härligt, lätt och utan ansträngning.
Du behöver inte göra något själv. Du kan bara ge efter slappna av och låta dig bäras.

Känn hur underlaget trycker upp underifrån. Det bär dig och skyddar dig. Du behöver inte sträva , inte anstränga dig. Du får ge efter och ge efter och ge efter i oändlighet utan slut.

Låt dig bäras. Lita på moder jord. Henne som du tillhör. Hon som älskar dig, förbehållslöst.

Slappna av!

Var välsignad!

Copyright © Per-Otto Sylwan, PO Samtalspartner, Musikvägen 34, SE-756 50 Uppsala, Sweden

För synpunkter eller frågor kontakta oss på tel: 018 – 51 03 62 alt.
0708 – 55 85 33 eller använd denna    e-postlänk  eller formuläret här intill.

Namn

Email

Synpunkter/Frågor 
Tillbaka till samtalspartners förstasida
Till LÄNKCENTRALEN en rikedom av länkar


Tillbaka till sidans topp

 

                                  

 

 
Om
samtalspartner