Ledningsutveckling

Tre hörnstenar styr vårt arbete

Självinsikt
Vi vill bidra till att öka självinsikt och medkänsla. Vi menar att särskilt de som leder andra behöver utveckla dessa egenskaper.

Motivationsarbete
Det är vår övertygelse att ledarskapet förbättras om man är medveten om och förstår de motiv och drivkrafter som styr ens handlande. Framför allt är det värdefullt att känna till de motiv som styr ambitionen till ledarskap.

Idéstruktur
En genomtänkt idémässig plattform har betydelse för att ledarförmåga skall ta sig positiva uttryck.

Ökad självinsikt, kännedom om egna motiv och en sund idéstruktur förbättrar förmågan att skapa ett bra arbetsklimat.

Vår Total Coaching, ett unikt koncept!

 

 

PO Samtalspartner och anslutna konsulter hjälper enskilda chefer och nyckelpersoner med stöd och rådgivning. Vi ger råd och agerar "bollplank". I problemsituationer lägger vi ner stor omsorg på att hitta bästa möjliga handlingsfrihet och handlingsalternativ.
När det behövs hjälper vi till att analysera motiv och idéstruktur. Vi hjälper till att omvärdera gamla utgångspunkter och/eller att hitta nya som fungerar bättre. Allt i syfte att bidra i skapandet av en stabil och hållbar värdegrund som "står pall" även under de särskilda påfrestningar som ett aktivt ledarskap kan medföra.

Vi erbjuder:

-- Rådgivning, stöd- och utvecklingssamtal enskilt och / eller i grupp
-- Kurser för personlig utveckling
-- Gestaltterapi
-- Zenmeditation
-- Handledning och Coaching
-- Hjälp med utvecklingssamtal
-- Program för ökad kroppskännedom och avspänning.

För intresseanmälan eller frågor kontakta oss på tel: 018 – 51 03 62 eller
0708 – 55 85 33 eller använd denna e-postlänk.

Aktuella kurser och program

 

PO Samtalspartner, Musikvägen 34, 756 50 Uppsala
Tel: 018-51 03 62 eller 0708-55 85 33

Copyright © 2002-->Per-Otto Sylwan

 Om
samtalspartner