Kostnadsfri rådgivning

   
  

Samtalspartner Totalcoaching

Heltäckande koncept för coaching och personligt stöd till chefer och beslutsfattare


Per-Otto Sylwan.

Jag har varit verksam med handledning, coaching samt strategiskt ledningsstöd i Uppsala-Stockholm sedan 1979. Med en unik bredd och långvarig erfarenhet erbjuder jag högkvalitativ coaching till personal och beslutsfattare.

Mitt erbjudande är en unik tjänst med heltäckande stöd som innefattar:

1. Coaching / Rådgivning;
2. Hjälp med avspänning och stresshantering.
3. Läkande Laserbehandling mot smärta, belastningsskador, utmattning mm
4. Polaritetsbehandling och behandlande massage.
5. Personligt stöd i förändrings- och krissituationer grundat på bla NLP och Gestaltpsykologisk teori

För den som anlitar mina tjänster är jag en heltäckande stödperson som hjälper mina klienter att hålla sig i form fysiskt och psykiskt. Jag är ett bollplank i förändringssituationer samt för bl a ledningsstrategiska frågor. Det är klokt att anlita mig i situationer då pressen på dig är extra hård, t ex då mycket viktiga beslut står för dörren. Det är möjligt att träffa mig vid enstaka tillfällen eller att anlita mina tjänster mer regelbundet enligt kontrakt.
Jag erbjuder vidare möjligheten till ett heltäckande abbonemang på mina tjänster. Detta innebär att jag finns tillgänglig med kortast möjliga varsel, personligen och/eller via telefon på de villkor och under den tidsperiod som avtalats. OBS att av kvalitets- och resursskäl denna möjlighet ges endast till någon/några personer under samma tidsperiod.

Till skillnad från de flesta andra i min branch har jag mångårig personlig erfarenhet av kvalificerat ledningsarbete och styrelsearbete på hög nivå där de beslut som fattats ofta berört många människor och tunga resursprioriteringar. Jag kan turerna i kvalificerad ledningsverksamhet både pga egen erfarenhet och via många klienter.
Jag har en gedigen gestaltterapeutisk utbildning samt därutöver ett par högskoleutbildningar varav en i juridik. Min långa erfarenhet av personlig rådgivning, handledning och gestaltterapi samt en gedigen personlig värderingsplattform där bl a även Zenfilosofi och Tai Chi chuan ingår borgar för hög kvalite på mina tjänster.

Jag har ett stort nätverk och kan förutom egna tjänster erbjuda ett mycket brett utbud av konsulttjänster till såväl personal som ledning.

Mvh PO Sylwan
po@samtalspartner.se.
Tel: 018-51 03 62
eller 0708-55 85 33


Medlem i Svenska Laser-
Medicinska Sällskapet

PO Samtalspartner ingår i ett nätverk av företag och konsulter med olika kompetenser
inom människoorienterat arbete.

Vi kan ge råd och stöd till enskilda och grupper samt förmedla kontakter och skräddarsy
kurser, konferenser och stödprogram.

Du är välkommen att utnyttja våra tjänster.

Per-Otto Sylwan
verksamhetsansvarig

   

Kontakta oss gärna på tel: 018– 51 03 62 eller 0708 – 55 85 33
eller använd denna    e-postlänk.

 

PO Samtalspartner, Musikvägen 34, 756 50 Uppsala, Sweden
Tel: 018-51 03 62 eller 0708-55 85 33

Copyright © 2002-2005->Per-Otto Sylwan

 

                                  

 

 Om
samtalspartner