Chock och Trauma

Jag heter Per-Otto Sylwan. Jag har en gedigen dokumenterad utbildning i Gestaltpsykoterapi samt över 30 års erfarenhet av arbete med människor.
Under årens lopp har jag hjälpt människor att komma tillrätta med ett stort antal olika besvär och problem.
Ett område där jag har god erfarenhet är arbete med chock och trauma, såsom bl a chockreaktioner efter bilolyckor, fallolyckor, misshandel, mordhot, skottskador, rån mm.

Om chock

En chockreaktion är naturlig och även betydelsefull då någonting mycket obehagligt och skrämmande inträffar, t ex vid en olycka eller vid allvarligt hot och /eller misshandel. Om en chockreaktion får ha ett naturligt förlopp i anknytning till det som orsakat chocken eller strax därefter så klarar man sig vanligen utan bestående men.
I rektionsmönstret ingår olika faser.
Allra först kan man bli iskall och effektiv om det krävs att man handlar snabbt t ex för att ta hand om sig själv eller någon annan. Man kan då även känna sig kraftigt stimulerad och handlingskraftig till följd av adrenalinpåslag mm. Hela kroppens sk "beredskapssystem" är då aktivt. När detta tillstånd går över så är starka kroppsliga reaktioner inte ovanliga t ex skakningar, rysningar, illamående mm.
Därefter är starka känslomässiga inslag vanliga såsom ilska, gråt och/eller även glädjeyttringar för att allt gått bra. Ilskereaktion kan även komma direkt i den första aktivitetsfasen t ex om man krockat och börjar skrika på den andra bilens förare. Ibland blandas alla dessa reaktioner samman så förloppet kan delvis variera. Att mönstret avslutas med gråt och/eller skratt är positivt och man kommer då ofta med tiden att kunna lämna det som hänt bakom sig som ett minne och en livserfarenhet.
En ytterligare förutsättning för läkning kan vara att man ganska snart kan berätta om det som hänt för någon eller några andra och kanske då gråta ut och få känslomässigt gensvar och förståelse. Att direkt i samband med det som hänt få medmänskligt stöd kan betyda otroligt mycket vilket vi som medmänniskor bör tänka på om vi hjälper andra efter t ex en olycka. Kroppskontakt kan ha stor betydelse som hjälp att komma vidare.

Inkapslad chockreaktion

Om man inte får genomgå de olika faserna i chockreaktionen så kan man få bestående besvär. Besvären kan handla om olika saker såsom mardrömmar, plötsliga minnesbilder från en olycka eller utövat våld, tvångstankar, kroppsliga spänningstillstånd, smärta som blir bestående utan att någon synbar skada finns eller då en skada läkt rent kroppsligt.
Kvarvarande kroppsliga besvär kan ofta finnas i främst nacke, axlar och ibland ansiktet eftersom dessa delar är intimt förknippade med rädsla och handlingsberedskap. Om ni tex möter någon som har en tendens att spärra upp ögonen på ett onaturligt sätt så är det mycket troligt att denna person någon gång blivit ordentligt rädd utan att detta bearbetats. Rädslan finns s a s kvar och är inbyggd i det existerande betendemönstret.
För en person som blivit medvetslös efter en olycka är bestående besvär inte ovanliga eftersom det blir ett glapp då chocken inte fått ett naturligt utlopp. Blir man väl och kunnigt omhändertagen och får bearbeta det som hänt i efterhand så brukar detta kunna undvikas. Närstående bör respeketar detta behov och förstå att det inte är bara kroppen som behöver läka utan även "själen" eller den "psykiska delen" av en person.

Det är ibland inte så ovanligt att den som verkar ha klarat sig bäst efter t ex en olycka kan få mest besvär efteråt om han eller hon t ex tvingats ta hand om andra och inte själv fått tid eller hjälp att reagera adekvat. Man kan då bli kvar i den första aktiva reaktionsfasen, vilket kan vara mycket besvärligt eftersom hels ens mentala och kroppsliga beredskapssystem kan fortsätta vara påkopplat. Att vara kvar i detta tillstånd belastar både kropp och psyke väldigt mycket. Män har en tendens att drabbas mer av detta beroende på sociala hämningar när det gäller att visa känslor, främst då att gråta.

Hjälp finns

Den som har kvar besvär efter en chockartad händelse kan alltid få hjälp att läka ut den mentala psykiska skada som uppstått. Detta är möjligt även lång tid efter att en olycka eller något mycket skrämmande hänt. Professionell kompetent hjälp kan göra stor skillnad, men också icke professionella medmänniskor, vänner eller närstående kan betyda mycket. Närhet och värme är ännu viktigare än vanligt när någon farit illa. Vi bör alla beakta att "själens" behov av läkning kan vara väl så stor som att läka kroppsliga skador.

Laserbehandling för kroppsliga besvär

På senare år har jag även inkorporerat behandling med Medicinsk Lågenergilaser i mitt utbud. Lasern är mycket effektiv för att läka kroppsliga skador samt avhjälpa olika tillstånd med smärta och inflammation. Med laserns hjälp kan jag även behandla även kroppsliga besvär efter olika slags olyckor. Kombinationen av laser och gestaltpsykoterapi kan ofta på ett effektivt sätt reducera och eliminera besvär efter olyckor där kroppsskada ingår i bilden. Även spänningar och smärta som beror av inkapslad chock kan lindras med hjälp av laser. För att helt eliminera besvären krävs dock vanligen en mental bearbetning.

Läs gärna mer om Laserbehandling på min sida: Laserpartner.se

Samtalspartner är medlem i Hälsans Hus i Uppsala samt ingår dessutom i ett större nätverk av företag och konsulter med olika kompetenser inom människoorienterat arbete.

Vi har inom nätverket ett mycket brett utbud av åtgärder och kan ge råd och stöd till enskilda och grupper samt förmedla kontakter och skräddarsy kurser, konferenser och stödprogram.

Du är välkommen att utnyttja våra tjänster.

Per-Otto Sylwan

   

Kontakta mig gärna på tel: 018– 51 03 62 eller 0708 – 55 85 33
eller använd denna    e-postlänk.

 

PO Samtalspartner, Musikvägen 34, 756 50 Uppsala, Sweden
Tel: 018-51 03 62 eller 0708-55 85 33
Mottagningsadress: Salagatan 21 Uppsala

Copyright © 2002--->Per-Otto Sylwan

 

 

 Om
samtalspartner