Samtalspartner enskilda samtal

Enskilt terapisamtal 


Jag heter Per-Otto Sylwan och har arbetat med enskilda gestaltterapeutiska psykoterapisamtal i över 30 år.
Gestaltterapi är en mycket effektiv och genomgripande terapimetod. Vi som har gestaltterapeutisk bakgrund kan ofta hjälpa dig även med problem och besvär som är svåra att komma tillrätta med på annat sätt. Gestaltterapin har stor bredd och täcker såväl kognitiv beteendemetodik som psykodymasiskt orienterad djupare bearbetning. Det kan vara svårt att hitta andra metoder som på ett lika genomgripande sätt förändrar människors liv.
En välutbildad gestaltterapeut har tillgång till många olika metoder och kan välja det som passar för just dig. Arbetsredskap är förutom samtal även rollspel, bildterapi, musikterapi mm. Inslag finns av hypnosliknande suggestioner, beteendemodifikation samt avancerad bearbetning av djupgående känslomässiga låsningar.

Jag bor och arbetar i Uppsala. Under många år har jag hjälpt människor med ett stort antal varierande problem och besvär . Gestalt och ett gestaltorienterat arbetssätt är centrala i min verksamhet och jag använder gestaltterapi som en viktig metod för behandling och personlig utveckling. När gestaltterapi används i behandlande syfte är det en effektiv och djupgående form av psykoterapi.


Samtalspartner ingår i ett nätverk av erfarna terapeuter.
Jag erbjuder förutom enskilda samtal även par och familjesamtal.

  


  


   

Kontakta mig på tel: 018– 51 03 62 eller 0708 – 55 85 33
eller använd denna länk:    po@samtalspartner.se

Gruppterapi skapar glädje 

 


 


  


Mottagningsadress: Kålsängsgränd 10C Uppsala


Webbmaster PO Sylwan Samtalspartner, Musikvägen 34, 756 50 Uppsala, Sweden
Tel: 018-51 03 62 eller 0708-55 85 33

Copyright © Per-Otto Sylwan

Tillbaka till sidans topp

 

 
      
Till Laserpartner laserbehandling

Till Hälsotanken      
Rekommenderade samtalsterapeuter

Mats Strandell

Uppsala Gestalt

Majbritt Lindahl      

Samtalspartner TaiChi
Samtalspartner Tai Chi