Personalutveckling

Samtalspartner kan erbjuda kvalificerad hjälp i olika situationer då din personal behöver stöd. Jag kan hjälpa till med handledning både enskilt och i grupp för det ordinarie arbetet samt ger stöd vid omställning och i akuta kris- och konfliktsituationer.

Motivationsarbete
Det är min övertygelse att samarbetsklimatet förbättras om man är medveten om och förstår egna motiv och drivkrafter.

Konflikthantering
Konflikter kan ofta lösas om man får hjälp av någon utomstående som inte är inblandad. Jag ställer upp som medlare och kan ofta hjälpa till att lösa upp svåra situationer. Jag ger hjälp att hitta vägar att förändra kommunikation som gått snett. Ibland behövs organisatoriska förändringar och då ger jag dig som chef råd och stöd.

Omställning
Ibland behövs hjälp i förändringstider och då ger jag dig som chef råd och hjälp samt ger stöd till berörd personal. Enskilda medarbetare kan ibland behöva omplaceras och ofta går det att lösa på ett bra sätt om personen ifråga får behövlig hjälp till omorientering.

 

gruppsamtal personal 
 

PO Samtalspartner och konsulter i mitt nätverk hjälper till med stöd och rådgivning. I problemsituationer lägger vi ner stor omsorg på att hitta bästa möjliga lösning. Vi hjälper till att omvärdera gamla utgångspunkter och/eller att hitta nya som fungerar bättre och skapar ett stabilt och bra arbetsklimat.

  


Jag erbjuder:

-- Handledning och stöd enskilt och / eller i grupp
-- Gestaltterapi
-- Hjälp vid omställning
-- Hjälp med utvecklingssamtal
-- Program för ökad stresstålighet, kroppskännedom och    avspänning.

 

  


   

Kontakta mig på tel: 018– 51 03 62 eller 0708 – 55 85 33
eller använd denna länk:    po@samtalspartner.se

 


 


  


Mottagningsadress: Kålsängsgränd 10C Uppsala


Webbmaster PO Sylwan Samtalspartner, Musikvägen 34, 756 50 Uppsala, Sweden
Tel: 018-51 03 62 eller 0708-55 85 33

Copyright © Per-Otto Sylwan

Tillbaka till sidans topp

 

 

 
      
Till Laserpartner laserbehandling

Till Hälsotanken      
Rekommenderade samtalsterapeuter

Till Mats Strandell

Till Uppsala Gestalt

Till Majbritt Lindahl      

Till samtalspartner TaiChi
Samtalspartner Tai Chi