Samtalspartner par och familjesamtal

Parsamtal 


Gestaltterapi är en bra terapimetod för att arbeta med hur vi kommunicerar och hur vi relaterar till andra. Vi som har gestaltterapeutisk bakgrund som kan hjälpa dig även med problem och besvär som är svåra att komma tillrätta med på annat sätt.
Under årens lopp har jag hjälpt många par och familjer med relationsproblem och när de hamnat i någon form av kris.
Gestaltterapin har stor bredd och täcker såväl kognitiv metodik som psykodymasiskt orienterad djupare bearbetning. Det kan vara svårt att hitta andra metoder som på ett lika genomgripande sätt förändrar människors liv.
Som gestaltterapeut har man en bred utbildning och har tillgång till många olika metoder och kan välja det som passar för olika typer av problemställningar. Hur vi kommunicerar både verbalt och på annat sätt är en av hörnstenarna i gestaltterapeutik teori och praktik.


Samtalspartner ingår i ett nätverk av erfarna terapeuter.
Du är mycket välkommen att höra av dig med frågor eller för att boka in dig/er för samtal

  


  


   

Kontakta mig på tel: 018– 51 03 62 eller 0708 – 55 85 33
eller använd denna länk:    po@samtalspartner.se

psykoterapi par och familj 

 


 


  


Mottagningsadress: Kålsängsgränd 10C Uppsala


Webbmaster PO Sylwan Samtalspartner, Musikvägen 34, 756 50 Uppsala, Sweden
Tel: 018-51 03 62 eller 0708-55 85 33

Copyright © Per-Otto Sylwan

Tillbaka till sidans topp

 

 
      
Till Laserpartner laserbehandling

Till Hälsotanken      
Rekommenderade samtalsterapeuter

Till Mats Strandell

Till Uppsala Gestalt

Till Majbritt Lindahl      

Till samtalspartner TaiChi
Samtalspartner Tai Chi