Min personliga syn
och råd om Tai Chi

(Engelsk text)
 

   
 

 

Samtalspartner Tai Chi!
   

 

Tai Chi

Samtalspartners pedagogik är inte i första hand inriktad på Tai chi som en metod för självförsvar. Vi erbjuder Tai Chi som en bra och effektiv metod för personlig utveckling, kroppslig och mental balans samt avspänning. Tai Chi kan på så sätt användas som en integrerad del i vårt övriga utvecklingsarbete med enskilda samt grupper och företag. Vi kan dock även på förfrågan i enstaka fall tänka oss att anordna kurser som är specifikt inriktade på Tai Chi.

Vi fokuserar på att lära Tai Chi till vanliga människor för att ge dem hjälp i att hantera sitt liv och sin vardag.
Vi följer Yang traditionen såsom den lärts ut av Cheng Man Ch´ing. Vi använder och lär den korta formen baserad på 37 grundpositioner.
Vår pedagogik är inte inriktad på detaljer och applikationer utan vi fokuserar mer på flödet i de olika rörelsemönstren samt på reflexer och balans. Livet är inte perfekt och inte heller vi människor. Du behöver inte göra Tai Chi perfekt eller vackert, men du kan växa och utvecklas genom att göra Tai Chi regelbundet eller periodvis. Om du lär dig formen och lägger ner energi på att använda den så kommer du med tiden att upptäcka nya saker om dig själv och om livet. Du kanske också vill gå vidare och studera Tai Chi som kampsport och självförsvarskonst.

Samtalspartner har en långvarig och gedigen erfarenhet vad gäller arbete med personlig utveckling, handledning och coaching. Vi vill förbättra enskilda människors förhållanden, bidra till förbättrad hälsa samt ökad självinsikt och medkänsla. Vi vill värna ett gott klimat i arbetsliv och samhälle. I vårt arbete med personlig utveckling gör vi vårt bästa för att stärka och fördjupa individers gruppers och organisationers etiska och idémässiga plattform. I vårt arbete bidrar vi till att minska utbrändhet, stress och kroppsliga spänningar samt öka det personliga kreativa utrymmet.

Tai Chi är ett bra redskap för att förbättra harmoni och balans samt att sänka spänningsnivån och bidra till tydligare fokusering. Övriga viktiga arbetsredskap som vi använder oss av är bl a gestaltterapi och zenmeditation samt avspänning

  


Personlig syn
på Tai Chi

OBS Engelsk text


Patience Tai Chi
en enastående bra
Websida om
Cheng Man Ch´ing
Tai Chi

Mer om Tai Chi

Läs mer om gestaltterapi

Du är välkommen om behöver vår hjälp eller har frågor. Kontakta oss på tel: 018 – 51 03 62 eller 0708 – 55 85 33 eller använd denna e-postlänk .

 


FreeWebSubmission.com

 

PO Samtalspartner, Musikvägen 34, 756 50 Uppsala
Tel: 018-51 03 62 eller 0708-55 85 33

Copyright © 2005--> Per-Otto SylwanOm
samtalspartner