Ledningsutveckling

Samtalspartner ingår i ett nätverk av erfarna terapeuter och coacher.

Jag erbjuder kvalificerad hjälp till dig som arbetar med krävande och ansvarsfulla uppgifter i företag och organisationer

Tre hörnstenar styr mitt arbete

Självinsikt
Jag vill bidra till att öka självinsikt och medkänsla. Jag menar att särskilt de som leder andra behöver utveckla dessa egenskaper.

Motivationsarbete
Det är min övertygelse att ledarskapet förbättras om man är medveten om och förstår de motiv och drivkrafter som styr ens handlande. Framför allt är det värdefullt att känna till de motiv som styr ambitionen till ledarskap.

Idéstruktur
En genomtänkt idémässig plattform har betydelse för att ledarförmåga skall ta sig positiva uttryck.

Ökad självinsikt, kännedom om egna motiv och en sund idéstruktur förbättrar förmågan att skapa ett bra arbetsklimat.

 

Ledningsgrupp i arbete
 

Jag, PO Sylwan och konsulter i mitt nätverk hjälper enskilda chefer och nyckelpersoner med stöd och rådgivning. Vi ger råd och agerar "bollplank". I problemsituationer lägger vi ner stor omsorg på att hitta bästa möjliga handlingsfrihet och handlingsalternativ.
När det behövs hjälper vi till att analysera motiv och idéstruktur. Vi hjälper till att omvärdera gamla utgångspunkter och/eller att hitta nya som fungerar bättre. Allt i syfte att bidra i skapandet av en stabil och hållbar värdegrund som står pall även under de särskilda påfrestningar som ett aktivt ledarskap kan medföra.

  


Jag erbjuder:

-- Rådgivning och stöd enskilt och / eller i grupp
-- Gestaltterapi
-- Handledning och Coaching
-- Hjälp med utvecklingssamtal
-- Program för ökad stresstålighet, kroppskännedom och    avspänning.

 

  


   

Kontakta mig på tel: 018– 51 03 62 eller 0708 – 55 85 33
eller använd denna länk:    po@samtalspartner.se

 


 


  


Mottagningsadress: Kålsängsgränd 10C Uppsala


Webbmaster PO Sylwan Samtalspartner, Musikvägen 34, 756 50 Uppsala, Sweden
Tel: 018-51 03 62 eller 0708-55 85 33

Copyright © Per-Otto Sylwan

Tillbaka till sidans topp

 

 

 
      
Till Laserpartner laserbehandling

Till Hälsotanken      
Rekommenderade samtalsterapeuter

Till Mats Strandell

Till Uppsala Gestalt

Till Majbritt Lindahl      

Till samtalspartner TaiChi
Samtalspartner Tai Chi